Global Web

 

ART GLOBAL olarak Sürdürülebilirlik misyonumuz ile tüm paydaşlarımıza olumlu değerler yaratmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için öncelikle Çalışanlarımızın, Müşterilerimizin, İş Ortaklarımızın ve Tedarikçilerimizin Sürdürülebilirlik konusundaki çabalarımıza aktif olarak katılmaları ve bu konuda gelişim göstermeleri için gayret ediyoruz. Çeşitli sera gazları salınımının çevreye ve insan sağlığına  ne denli zarar verdiğinin farkındayız. Biz, mevcut ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya sağlamak için Sürdürülebilirlik konusuna Bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Çalışanlarımızın sağlıkları ve güvenlikleri, kişisel gelişimleri, kariyer gelişimleri, eğitimleri, toplumsal bilinç, toplumsal eğitim, toplumsal gelişim ve çevresel etkilerin olumlu yönde artması için Sürdürülebilirlik performansımızı ve gelişimimizi sürekli arttırmak istiyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda ve Kurumsal Yönetim anlayışımızda şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik, etik davranış ve uyum, insan hakları, çeşitlilik en önemsediğimiz değerler. Problemli alanları ve konuları belirleyip, sorunları kaynağında tespit ederek, uygulanabilir çözümler üretmeye odaklanıyoruz ve bu çözümleri de sürekli izleyerek geliştiriyoruz. Bu şekilde değişimlere de daha iyi adapte olan yenilikçi  uygulamalar oluşturuyoruz.

Yönetim

ART GLOBAL; Vizyon, Misyon ve Hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü Kurumsal Yönetişim‘in önemine inanmaktadır. ART GLOBAL, Sürdürülebilir bir Kurumsal Yönetim çerçevesi sağlamak için Kurumsal Yönetim İlkeleri belirlemiştir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir.

Çevresel

Sürdürülebilirlik misyonumuzun önemli bir parçası olan Çevresel Sürdürülebilirlik, bizim olduğu kadar, Müşterilerimizin de iş operasyonları ve karar verme süreçlerinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Müşterilerimizin, olumlu Çevresel Etkiler bakış açısıyla, karmaşık konular ve parametreler arasından doğru seçimler yapabilmesi ve beklentilerinin karşılanması için Su Temini, İklim Değişiklikleri, Enerji İhtiyacı ve Arazi Seçimi gibi birçok karmaşık parametrenin doğru tespit edilmesi önemlidir.  

Toplumsal

Toplumsal Sürdürülebilirlik, bizim Sürdürülebilirlik misyonumuzun bir parçasıdır ve Sürdürülebilirlik Hedeflerimize ulaşmamıza doğrudan etkisi vardır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için toplumların eğitim ve bilinçlenme düzeyinin artması çok önemlidir.

Ekonomik

Doğal Kaynakların değerinin her gün arttığı dünyamızda Ekonomik anlayışımız da yeniden şekilleniyor. Sürdürülebilirlik odaklı gelişen işlerde ölçülebilir değerleri yeniden tanımlayarak farklı bakışlar sergilemek durumundayız.