Global Web

 

ART GLOBAL, farklı sektörlerdeki global  müşterilerine, Anayüklenici olarak yada Altyüklenici olarak, Mühendislik, Tasarım, Tedarik, İnşaat, İşletim-Bakım-Onarım ve Proje Yönetimi hizmetleri sağlar.

ART GLOBAL, sermaye yatırımı yapmak isteyen, mevcut yatırımını yenilemek isteyen, Ticari Girişimlere, Girişimcilere yada Oluşumlara, kamu kullanımı için yatırım yapmak isteyen Hükümetlere, Kamu Kurumlarına, Askeri Kurumlara yada Global ölçekte halihazırda büyük bütçeli projeler yürüten Anayüklenici Şirketlere, Kentsel Dönüşüm kapsamında yeni yatırım veya yenileme yatırımı düşünen kişi, kurum ve kuruluşlara talepleri doğrultusunda, bütçe dahilinde, zamanında ve güvenli bir şekilde aşağıdaki faaliyet alanlarında hizmet vermeye hazırdır.

Altyapı

ART GLOBAL, müşterilerinin, Uluslararası Havaalanları, Ulaşım, Su Yapıları ve Çevresel – Kentsel Altyapı, Telekomünikasyon Altyapısı yatırımlarına ve ihtiyaçlarına küresel bazda altyapı iş ve hizmetleri üretir.

Üstyapı

ART GLOBAL, müşterilerinin, Binalar – Konutlar, Ticari ve Endüstriyel Yapılar, Eğitim Yapıları, Turizm – Kültür – Spor – Sağlık Tesisleri, Restorasyon – Renovasyon yatırımlarına ve ihtiyaçlarına küresel bazda üstyapı iş ve hizmetleri üretir.

Askeri Tesisler

ART GLOBAL, müşterilerine, Askeri Tesisler, Askeri Kamplar ve Askeri Üs projelendirilmesi, yapımı ve destek hizmetleri  gibi ihtiyaç duyulan alanlarda küresel bazda iş ve hizmetler üretir.

Enerji

ART GLOBAL, müşterilerine, Enerji Tesisleri, Boru Hatları, Enerji Dağıtım Hatları gibi enerji yatırımları için küresel bazda iş ve hizmetler üretir.