Global Web

 

ART GLOBAL İnşaat A.Ş., dünyanın her yerinde karmaşık ve lojistiği zor projeleri tamamlayabilecek şekilde esnek bir yapılanmaya sahiptir. Biz; proje yürütme yeteneklerimiz ile Müşterilerimize; bekledikleri kalitede, güvenlikte ve maliyet etkin olarak  aşağıda belirtilen hizmetleri sunarız.

Mühendislik & Mimari & Tasarım

ART GLOBAL, dünya genelinde, farklı sektörlerde ve segmentlerde faaliyet gösteren Müşterilerinin çeşitli projeleri için; Geleneksel ve Gelişmiş Mühendislik disiplinlerinin yanı sıra Kavramsal ve Detaylı Tasarım yapar.

Her projenin Program Hedefleri ve Teknik Gereksinimlerini karşılamak üzere; Tasarım ve Mühendislik disiplinlerinde uzmanlardan oluşan ART GLOBAL Mimarlık ve Mühendislik Ekipleri; maliyet-etkin (cost effective) hizmetler sunabilmek için; Kavramsal Tasarım sırasında, Sistem Mühendisliği teknikleriyle çalışarak; proje disiplinleri, ekonomik faktörler ve lojistik faktörler arasında denge kurmayı sağlayan bir dizi süreç ve işbirliği araçları kullanırlar. Müşteri hedefleri, proje ile ilişkili yönetmelikler, kodlar, standartlar, saha koşulları, Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik v.b. değerlendirmeler ve çalışmalar, detaylı tasarımdan önce proje risklerini belirlemeye ve azaltmaya imkan sağlar.

Tedarik

ART GLOBAL’in tedarik organizasyonu, dünya genelinde, Müşterilerinin malzeme, ekipman, hizmet ‘Satın Alma – Kiralama’ ve teslimatlarını yöneterek proje maliyet kontrolü ve kesin zamanlamayı teşvik eder.

Biz, Tedarik Zinciri Yönetim stratejilerimiz ile uygulanabilir çözümler üretiriz. Kendini kanıtlamış analizler, metotlar ve araçlarımız, analitik planlama yetkinliğimiz, Operasyonel Tedarik Zinciri organizasyonumuz sayesinde  tüm Tedarik süreçleri birbiriyle uyumlu şekilde işler. Bugünün teknolojileri ve lojistik yöntemlerini kullanarak Tedarik Yönetimi sürecini hızlandırmaya yönelik etkin kararlar alırız.

İnşaat & Tasarım – İnşa

ART GLOBAL, projelere uygun yapı üretmek için, HSE felsefesi çerçevesinde, en alt kademeden en üst kademeye kadar senkronize şekilde çalışabilen, global bir İnşaat İşgücü’ne ve Deneyime sahiptir.

Biz, Tasarım, İnşaat – Uygulama (İnşa) ve Yönetim için başarısı kanıtlanmış en yeni teknolojileri, sistemleri, programları, yenilikçi mühendislik yaklaşımlarını ve metotlarını, Planlama, Zamanlama, İletişim, Yönetim ve İşbirliği gibi iş süreç araçlarını etkili bir şekilde kullanabilen yetenek, tecrübe ve uzmanlıkta bir işgücü ile birleştirerek; Sürdürülebilirlik misyonumuz, Sürekli Gelişim ve Sürekli Eğitim‘e verdiğimiz önemle tam kapsamlı  çözümler sunuyoruz.

İşletim & Bakım

ART GLOBAL, çeşitli sektörlerdeki ulusal ve uluslararası müşterilerine işletim ve bakım hizmetleri sağlar.

‘Tesislerin İşletilmesi ve Yönetilmesi’ nin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İyi işletilmeyen ve yönetilmeyen tesislerde maliyet tasarrufu yoktur. Hizmetlerimiz sayesinde Müşteri Memnuniyetini artırmak, korumak mümkün olurken, hizmet düzeyi ve kalitesi ile verimlilik artırılarak, sermaye yatırımları korunur ve maliyet tasarrufları elde edilebilir.

Proje Hizmetleri

ART GLOBAL, tek bir projenin yürütülmesinden sorumlu bir proje yöneticisi yada karmaşık, zorlu programların genel sorumluluğuyla program yöneticisi olabilir.

ART GLOBAL, bir projeyi Müşterilerinin ve Kullanıcıların beklentilerine uygun olarak başarılı ve etkili şekilde yürütmek için; Planlama, Geliştirme, Tasarım, Yürütme-Uygulama, Teslim ve Devreye Alma süreçlerini etkin bir şekilde koordine ederek yönetir, kontrol eder ve gözetir.

Ön Üretimli Yapı Çözümleri

ART GLOBAL, Müşterilerine; Galvanizli Hafif Çelik yapı sistemi, Yapısal Çelik sistem yada Panel Sistem Prefabrik Yapı sistemi ile ön üretimli – fabrikasyon yapı çözümleri sunuyor. Ön Üretimli Yapı Çözümleri ile kullanım amacına göre, isteğe bağlı olarak projelendirilen yada nihai kullanıma hazır seçeneklerle hızlı, konforlu, güvenli, ekonomik (optimum maliyet) şekilde inşa edilen bu yapılar, dünyanın birçok ülkesinde yoğun şekilde tercih edilmektedir. Ön Üretimli Yapı Çözümleri ile inşa edilen Yapılar; Binalar, Konutlar, Sosyal Tesisler, Eğitim – Sağlık – Kültür – Spor Tesisleri, Sanayi – Ticari – Lojistik – Endüstriyel Yapılar, Yaşam Konteynerleri, Kamplar, Şantiye Binaları, Pratik Hazır Konutlar, Kabinler, Modüler Sistem Yapılar, Ekolojik Yapılar gibi çok çeşitli uygulama ve kullanım alanı bulur.

Bayilik & Distribütörlük

ART GLOBAL, bireysel ve kurumsal Müşterilerine sunmak üzere; güncel Yapı Ürünleri ve Yapı Malzemeleri‘ni araştırır, takip eder. Uygun gördüğü Malzemeler & Ürünler için Bayilik yada Distribütörlük anlaşmaları gerçekleştirir. Bünyesinde bulunan Malzemeler & Ürünler için  Üretici yada Distribütör ile yapılan sözleşme içeriğine bağlı olarak Sunum, Danışmanlık, Projelendirme, Tedarik, Depolama, Satış, Pazarlama, Kiralama, Dağıtım, Uygulama – Montaj, Satış Sonrası Destek, Bakım, Garanti Yönetimi gibi süreçleri planlar, gerçekleştirir ve yönetir.

İç Mekan & Dış Mekan

ART GLOBAL, bireysel ve kurumsal Müşterilerinin talepleri doğrultusunda mevcut yaşam alanlarının kalitesini arttırmak için;  gerek kendi bünyesinde bulunan gerekse çözüm ortağı olarak çalıştığı Mimarlarİç Mimarlar ve Uzman Ekipler ile birlikte iç mekan & dış mekan dekorasyon, tadilat, yenileme, malzeme/ürün seçim – temin, planlama – proje – uygulama – danışmanlık hizmetleri sunar.